Przejdź do menu Przejdź do treści

Bryndal Tomasz (dr hab.)

2022

Kroczak, R., Bryndal, T., Żychowski, J. (2022). Surface Drainage Systems Operating during Heavy Rainfall—A Comparative Analysis between Two Small Flysch Catchments Located in Different Physiographic Regions of the Western Carpathians (Poland). Water, 14(3), 482. [100 pkt]

 

2019-2021

Kroh, P., Okupny, D., Bryndal, T., Kondracka, M., Cybul P. (2021). Holoceńskie okresy intensyfikacji procesów stokowych w Gorcach – porównanie najnowszych wyników badań. Przegląd Geograficzny, 93 (1),  83-101 [70 pkt]

Bryndal, T., 2021. Badania współczesnych zagrożeń hydrologicznych w Karpatach – powodzie
błyskawiczne. [W:] G. Formicki i J. Szmańda (red.), Znaczenie badań ścisłych i przyrodniczych
prowadzonych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w rozwoju nauk, Prace Mo ograficzne No. 1048, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, s. 24-35. [20 pkt]

Bryndal, T., Kroczak, R., Kijowska-Strugała, M., Bochenek, W. (2020). How human interference changes the drainage network operating during heavy rainfalls in a medium-high relief flysch mountain catchment? The case study of the Bystrzanka catchment (Outer Carpathians, Poland). Catena, 194, id. 104662 [140 pkt]

Prokop, P., Wiejaczka, Ł., Sarkar, S., Bryndal, T., Bucała-Hrabia, A., Kroczak, R., Soja, R., Płaczkowska, E. (2020). Morphological and sedimentological responses of small stream channels to extreme rainfall and land use in the Darjeeling Himalayas. Catena, 188, id. 104444. [140 pkt]

Bucała-Hrabia, A., Kijowska-Strugała, M., Bryndal, T., Cebulski, J., Kiszka, K., Kroczak, R., (2020). An integrated approach for investigating geomorphic changes due to flash flooding in two small stream channels (Western Polish Carpathians). Journal of Hydrology: Regional Studies, 31, id. 100731 [100 pkt]

Kroczak, R., Bryndal, T., Biały, S., Pylypovych, O., Andreychuk, Y., Rutar, A. (2020). Granica państwa a spójność danych dla potrzeb analiz hydrologicznych. Studium przypadku dla zlewni Wiaru na pograniczu polsko-ukraińskim. Przegląd Geograficzny, 92 (1) s. 5. [70 pkt]

Bryndal, T., Kroczak, R. (2019). Reconstruction and characterization of the surface drainage system functioning during extreme rainfall: the analysis with use of the ALS-LIDAR data – the case study in two small flysch catchments (Outer Carpathian, Poland). Environmental Earth Sciences, 78 (6) art. nr 215. [70 pkt]

Dorocki, S., Kroczak, R., Bryndal, T. (2019). Zmiany pokrycia terenu w polskich Karpatach na przełomie XX i XXI w. a poziom rozwoju lokalnego. Przedsiębiorczość – Edukacja, 15 (1), 214-229. [40 pkt]

 

2017-2018

Kroczak, R., Fidelus-Orzechowska, J., Bucała-Hrabia, A., Bryndal, T. (2018). Land use and land cover changes in small Carpathian catchments between the mid-19th and early 21st centuries and their record on the land surface. Journal of Mountain Science, 15 (12), s. 2561-2578. [20 pkt] [obecnie 70 pkt]

Kroczak, R., Bryndal, T. (2018). Sieć drenażu powierzchniowego funkcjonująca w czasie ekstremalnych zjawisk pluwialnych w zlewniach karpackich – próby rekonstrukcji. [W:] W. Bochenek i M. Kijowska-Strugała (red.), Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego: ocena funkcjonowania i kierunków zmian środowiska przyrodniczego Polski na podstawie wieloletnich badań stacjonarnych, Biblioteka Monitoringu Środowiska, vol. 32, s. 165-174. [20 pkt]

Bryndal, T., Kroczak, R., Soja, R., Cieślik, M. (2018). Odpływ rzeki Prądnik w Ojcowie w latach 1961-2014. Prace Geograficzne, 155, s. 47-67. [14 pkt] [obecnie 70 pkt]

Pociask-Karteczka, J., Żychowski, J., Bryndal, T. (2017). Zagrożenia związane z wodą – powodzie błyskawiczne. Gospodarka Wodna, 2, 37-42. [9 pkt]

Bryndal, T., Franczak, P., Kroczak, R., Cabaj, W., Kołodziej, A. (2017). The impact of extreme rainfall and flash floods on the flood risk management process and geomorphological changes in small Carpathian catchments: a case study of the Kasiniczanka river (Outer Carpathians, Poland). Natural Hazards, 88, 95-120. [30 pkt] [obecnie 70 pkt]

Kroczak, R., Bryndal, T. (2017). Wykorzystanie numerycznych modeli terenu do generowania systemu drenażu powierzchniowego, funkcjonującego podczas opadów nawalnych : podstawy metodyczne na podstawie studium przypadku zlewni Zalasówki (Podgórze Ciężkowickie). Przegląd Geograficzny, 89 (1), 105-123. [12 pkt] [obecnie 70 pkt]

 

2016

Bąk K., Fabiańska, M., Bąk, M., Misz-Kennan, M., Zielińska M., Dulemba, P., Bryndal, T. & Naglik, B. (2016). Organic matter in upper Albian marine sediments in the High-Tatric units, central western Carpathians related to Oceanic Anoxic Event 1d – geochemistry, microfacies and palynology. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 453: 212–227. [35 pkt] [obecnie 100 pkt]

Kroczak, R., Bryndal, T., Bucała, A., Fidelus, J. (2016). The development, temporal evolution and environmental influence of an unpaved road network on mountain terrain: an example from the Carpathian Mts. (Poland). Environmental Earth Sciences, 75, 1-14. [25 pkt] [obecnie 70 pkt]

Bryndal, T., Soja, R. (2016). Maximum flow and maximum specific flow in a small catchment affected by an extreme rainfall near Cherrapunjee in Northeast India. [In:] R.B. Singh, Paweł Prokop (eds.), Geography of South Asia: contributions toward a future Earth initiative. Springer Japan, pp. 161-175. [5 pkt] [obecnie 20 pkt]