Przejdź do treści

Zarychta Roksana (dr)

2019-2021

Zarychta, R., Zarychta, A., Bzdęga, K. (2021). Ecogeomorphological transformations of aeolian form—the case of a parabolic dune, Poland. Remote Sensing, 13(19), 3937 [100 pkt]

Łajczak, A., Zarychta, R.,Wałek, G. (2021). Quantitative Assessment of Changes in Topography of Town Caused by Human Impact, Krakow City Centre, Southern Poland (2021). Remote Sensing, 13(12), 2286 [100 pkt]

Różkowski, J., Rahmonov, O., Zarychta, R., Zarychta, A. (2021). Environmental Transformation and the Current State of Hydrogeological Condition in the Wojkowice Area—Southern Poland. Resources, 10(5), 54; https://doi.org/10.3390/resources10050054 [100 pkt]

Łajczak, A., Zarychta, R., Wałek, G. (2021). Changes in the topography of Krakow city centre, Poland, during the last millennium. Journal of Maps, 17(4), 186-19 [70 pkt]

Zarychta, R., Zarychta, A., Bzdęga, K. (2020). Progress in the reconstruction of terrain relief before extraction of rock materials—the case of Liban quarry, Poland. Remote Sensing, 12(10), 1548; https://doi.org/10.3390/rs12101548 [100 pkt]

Łajczak, A., Zarychta, R. (2020). Reconstruction of the morphology and hydrography of the centre of Kraków before the mid-13th century. Geographia Polonica, 93 (1), 25-50. [70 pkt]

Zarychta, R. (2020) Walory turystyczne kamieniołomu „Liban” w Krakowie. [W:] Z. Osadowski, Ł. Astel, H. Tkachenko, Ł. Młynarkiewicz (red.), Ochrona przyrody, powierzchni ziemi i krajobrazu w kontekście obowiązujących przepisów. Wyd. Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk, 49-57. [20 pkt]

Łajczak, A., Zarychta, R., Wałek, G. (2020). Changes of selected topographic parameters of Krakow Old Town (Poland) during the last millennium as a result of the deposition of cultural sediments. [In:] M., Alvioli, I., Marchesini, L., Melelli, P., Guth (eds.), Proceedings of the Geomorphometry 2020 Conference. CNR Edizioni, Perugia, 63-66. doi:10.30437/GEOMORPHOMETRY2020_17 [5 pkt]

Zarychta, R. (2019). Krajobraz poeksploatacyjny kamieniołomu Liban w Krakowie. Przegląd Geologiczny, 67 (12), 1002-1011. [40 pkt]

Ciepły M., Głowacz A., Piechota A., Pokojski W., Szkurłat E., Wołoszyńska-Wiśniewska E., Wyka E., Zarychta R. (2019). Geoinformacja w szkolnej edukacji geograficznej. Praktyczny poradnik dla nauczycieli. Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań, 218 s. [80 pkt]

2017-2018

Zarychta, R. (2018) Technologie geoinformacyjne na lekcjach geografii – propozycje praktyczne. [W:] A. Hibszer, E. Szkurłat (red.), Nauczyciel geografii wobec wyzwań reformowanej szkoły. Prace Komisji Edukacji Geograficznej PTG, Sosnowiec, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań, 8, 181–191. [20 pkt]

Zarychta R., Łajczak A., Struś P. (2018). Rekonstrukcja zmian topografii centrum Krakowa w ciągu ostatniego 1000 lat z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi geoinformatycznych oraz historycznych informacji o rozwoju miasta i zmianach w sieci hydrograficznej. [W:] A. Kostrzewski, A. Stach, M. Majewski (red.), Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych, IGIG UAM, Poznań, VII, 217-220. [20 pkt]

Świętek, A., Zarychta, R., Struś, P. (2018). Technologie informacyjno-komunikacyjne a kształcenie geograficzne w zreformowanej szkole. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica, 12, 39-56. [7 pkt] [obecnie 20 pkt]

Zarychta, A., Zarychta, R. (2018) Aplication of IDW and RBF methods to develop models of temperature distribution within a spoil tip located in Wojkowice, Poland. Environmental & Socio-economic Studies, 6 (1), 38-45. [6 pkt] [obecnie 20 pkt]

2016