Przejdź do treści

Łajczak Adam (prof. dr hab.)

2019-2021

Łajczak, A., Zarychta, R.,Wałek, G. (2021). Quantitative Assessment of Changes in Topography of Town Caused by Human Impact, Krakow City Centre, Southern Poland (2021). Remote Sensing, 13(12), 2286 [100 pkt]

Łajczak, A., Zarychta, R., Wałek, G. (2021). Changes in the topography of Krakow city centre, Poland, during the last millennium. Journal of Maps, 17(4), 186-19 [70 pkt]

Kroh, P., Dolnicki, P., Łajczak, A. (2021). Subnival processes and subnival sedimentation mechanisms, the Pamir-Alay Mts., Tajikistan. Land, 10(2), 104. [70 pkt]

Łajczak, A., Zarychta, R. (2020). Reconstruction of the morphology and hydrography of the centre of Kraków before the mid-13th century. Geographia Polonica, 93 (1), 25-50. [100 pkt]

Łajczak, A., Urban, J., Rączkowska, Z., Wałek, G. (2020). Rzeźba strukturalna obszaru Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Przegląd Geologiczny, 68 (2), 102-111. [40 pkt]

Urban, J., Łajczak, A. (2020). Położenie na tle struktur geologicznych i jednostek geomorfologicznych Polski. [W:] Buchholz L., Jóźwiak M., Reklewski J., Szczepaniak P. (red.), Świętokrzyski Park Narodowy – Przyroda i człowiek. Wyd. Świętokrzyski Park Narodowy – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Bodzentyn-Kielce, 32-36. [20 pkt]

Łajczak, A., Urban, J., Rączkowska, Z., Wałek, G. (2020). Rzeźba. [W:] Buchholz L., Jóźwiak M., Reklewski J., Szczepaniak P. (red.), Świętokrzyski Park Narodowy – Przyroda i człowiek. Wyd. Świętokrzyski Park Narodowy – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Bodzentyn-Kielce, 74-102. [20 pkt]

Ciupa, T., Suligowski, R., Łajczak, A. (2020). Wody powierzchniowe. [W:] Buchholz L., Jóźwiak M., Reklewski J., Szczepaniak P. (red.), Świętokrzyski Park Narodowy – Przyroda i człowiek. Wyd. Świętokrzyski Park Narodowy – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Bodzentyn-Kielce, 126-142. [20 pkt]

Łajczak, A., Urban, J., Ciupa, T., Suligowski, R., Świercz, A., Wróblewski, T. (2020). Syntetyczna ocena antropogenicznych przekształceń przyrody nieożywionej, prognoza zmian, [W:] Buchholz L., Jóźwiak M., Reklewski J., Szczepaniak P. (red.), Świętokrzyski Park Narodowy – Przyroda i człowiek. Wyd. Świętokrzyski Park Narodowy – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Bodzentyn-Kielce, 165-170. [20 pkt]

Łajczak, A., Urban, J. (2020). Ranga przyrody nieożywionej ŚPN w obrębie Wyżyn Polskich. [W:] Buchholz L., Jóźwiak M., Reklewski J., Szczepaniak P. (red.), Świętokrzyski Park Narodowy – Przyroda i człowiek. Wyd. Świętokrzyski Park Narodowy – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Bodzentyn-Kielce, 176-178. [20 pkt]

Łajczak, A. (w druku). Retencja wodna torfowisk wysokich w Karpatach polskich, ocena aktualnego stanu oraz zmian antropogenicznych. [W:] Z. Osadowski, Ł. Młynarkiewicz (red.), Ochrona przyrody powierzchni ziemi i krajobrazu w kontekście obowiązujących przepisów. Wyd. Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk. [20 pkt]

Święchowicz J., Margielewski W., Starkel L., Łajczak, A., Krzemień K., Gorczyca E., Bucała-Hrabia A. (2021). Współczesna ewolucja rzeźby Karpat Zewnętrznych i Podhala. [W:] Kostrzewski A., Krzemień K., Migoń P., Winowski M., Zwoliński Z. (red.), Współczesne przemiany rzeźby Polski; Wydanie 2-gie, uzupełnione, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań, s. 95-222. [20 pkt]

Łajczak, A., Babiński, Z., Falkowski, T., Gierszewski, P., Habel, M., Plit, J., Soja, R., Szmańda, J. (2021). Współczesne przemiany rzeźby koryta i równiny zalewowej Wisły. [W:] Kostrzewski A., Krzemień K., Migoń P., Winowski M., Zwoliński Z. (red.), Współczesne przemiany rzeźby Polski; Wydanie 2-gie, uzupełnione, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań, s. 621-680. [20 pkt]

Łajczak, A., Zarychta, R., Wałek, G. (2020). Changes of selected topographic parameters of Krakow Old Town (Poland) during the last millennium as a result of the deposition of cultural sediments. In: M., Alvioli, I., Marchesini, L., Melelli, P., Guth (eds.), Proceedings of the Geomorphometry 2020 Conference. Perugia: CNR Edizioni, 63-66 [5 pkt]

Piróg, D., Fidelus-Orzechowska, J., Wiejaczka, Ł., Łajczak, A. (2019). Hierarchy of factors effecting the social perception of dam reservoirs. Environmental Impact Assessment Review, 79, 106301. [140 pkt]

Łajczak, A. (2019). Profesor dr hab. Stefan Michalik oczami młodszego kolegi. W: J., Partyka (red.), Profesor Stefan Michalik (1935-2018) we wspomnieniach. Wydawnictwo Drukpol, Kraków, 118-121. [20 pkt]

 

2017-2018

Łajczak, A., Spyt, B. (2018). Differentiation of vertical limit of forest at the Babia Góra Mt., the Western Carpathian Mountains. Geographia Polonica, 91(2), 217-242. [15 pkt] [obecnie 40 pkt]

Łajczak, A., Spyt, B. (2018). Górna granica lasu na Babiej Górze (1725), Karpaty Zachodnie. Roczniki Bieszczadzkie, 26, 61-86. [8 pkt]

Łajczak, A.  (2018). Osady wypełniające zagłębienia osuwiskowe na stokach Babiej Góry (Karpaty Zachodnie) jako archiwum paleogeografii obszaru. [W:] A. Kostrzewski, A. Stach. M. Majewski (red.), Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych, t. VII. Wyd. Instytut Geoekologii i Geoinformacji Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu, 109-112. [20 pkt]

Łajczak, A.  (2018). Występowanie form glacjalnych w Beskidach Zachodnich i Beskidach Wschodnich – rzeczywistość czy mit? [W:] A. Kostrzewski, A. Stach. M. Majewski (red.), Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych, t. VII. Wyd. Instytut Geoekologii i Geoinformacji Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu, 113-117. [20 pkt]

Zarychta R., Łajczak A., Struś P. (2018). Rekonstrukcja zmian topografii centrum Krakowa w ciągu ostatniego 1000 lat z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi geoinformatycznych oraz historycznych informacji o rozwoju miasta i zmianach w sieci hydrograficznej. [W:] A. Kostrzewski, A. Stach, M. Majewski (red.), Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych, IGIG UAM, Poznań, VII, 217-220. [20 pkt]

Łajczak, A. (2018). Anthropogenic changes in water storage in peat deposit in intramountain Orawa – Nowy Targ Basin (Western Carpathians). Journal of Geology & Geophysics, vol. 7. Proc. of the 2nd Annual Congress on Soil and Water Sciences, October 22-23 2018, Berlin, Germany. Publ. Conference Series IIc LTD – UK 47 Churchfield Road, London, W3 6AY, 36-37, extended abstract. [obecnie 5 pkt]

Łajczak, A. (2017). Surface water storage in the Orava – Nowy Targ Basin, Western Carpathians. Geographia Polonica, 90 (4), 383-399. [15 pkt] [obecnie 40 pkt]

Łajczak, A. (2017). Typy źródeł i ich rozmieszczenie na Babiej Górze (Zachodnie Karpaty). Przegląd Geograficzny, 89 (1), 111-132. [12 pkt] [obecnie 70 pkt]

Łajczak, A., Pawlik, Ł. (2017). Field trip in the Kashmir Himalaya. Landform Analysis, 35, 13-16. [8 pkt] [obecnie 20 pkt]

Ciupa, T., Suligowski, R., Łajczak, A., Babiński, Z.  (2017). Transport fluwialny w rzekach Polski; Materiał klastyczny. [W:] P. Jokiel, W. Marszelewski, J. Pociask-Karteczka (red.), Hydrologia Polski. Wyd. PWN, 201-209. [20 pkt]

Ciupa, T., Suligowski, R., Łajczak, A., Babiński, Z.  (2017).  Transport fluwialny w rzekach Polski; Materiał
rozpuszczony. [W:] P. Jokiel, W. Marszelewski, J. Pociask-Karteczka (red.), Hydrologia Polski. Wyd. PWN, 209-213. [20 pkt]

 

2016

Łajczak, A. (2016). Zarys historii działalności gospodarczej w masywie Babiej Góry i otaczającym terenie (Zachodnie Karpaty). Przegląd Geograficzny, 88(1), 5-30. [12 pkt] [ obecnie 70 pkt]

Łajczak, A. (2016). Wody Babiej Góry. Monografie Babiogórskie. Wyd. Babiogórski Park Narodowy, ss. 423. [80 pkt]

Łajczak, A. (2016). Torfowiska – morfologia i stosunki wodne. [W:] A. Górecki, B. Zemanek (red.), Bieszczadzki Park Narodowy – 40 lat ochrony. Wydawnictwo Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Ustrzyki Dolne, s. 79-89. [20 pkt]

Krąpiec, M., Margielewski, W., Korzeń, K., Szychowska-Krąpiec, E., Nalepka, D., Łajczak, A. (2016). Late Holocene paleoclimate variability: the significance of bog pine dendrochronology related to peat stratigraphy. The Puścizna Wielka raised bog study (Orawa – Nowy Targ Basin, Inner Polish Carpathians). Quaternary Science Reviews, 148, 192-208. [45 pkt] [obecnie 100 pkt]

Łajczak, A., Spyt, B. (2016). Geomorphological characteristics of avalanche tracks on Babia Góra Mt., Western Carpathians. Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 50, 65-88. [12 pkt]