Przejdź do treści

Żychowski Józef (dr hab.)

2022

Kroczak, R., Bryndal, T., Żychowski, J. (2022). Surface Drainage Systems Operating during Heavy Rainfall—A Comparative Analysis between Two Small Flysch Catchments Located in Different Physiographic Regions of the Western Carpathians (Poland). Water, 14(3), 482. [100 pkt]

 

2019-2021

Żychowski J. (2021). Selected elements in the soils covering mass graves from World Wars I and II in southeastern Poland. Minerals, 11(3), 275. [100 pkt]

Żychowski J., Jucha W. (2020). Zmiany ustrojowe i rozwój przedsiębiorczości jako czynniki wpływające na strukturę pokrycia i użytkowania terenu na przykładzie zlewni Bełczy i Mszanki w Beskidzie Niskim. Przedsiębiorczość-Edukacja, 16(1), 275-289. [40 pkt]

 

2017-2018

Pociask-Karteczka, J., Żychowski, J., Bryndal, T. (2017). Zagrożenia związane z wodą – powodzie błyskawiczne. Gospodarka Wodna, 2, 37-42. [9 pkt] [obecnie 40 pkt]

 

2016

Szmańda, J., Żychowski, J. (2016). Wycieczka I – 29 czerwca 2016 r. : środowisko, obiekty turystyczne i antropogeniczne okolic Tyńca w południowej części Krakowa. [W:] Szmańda, J., Żychowski, J. (red.), Tradycja i nowoczesność w geografii, LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków, 27-30 czerwca 2016 r., Przewodnik wycieczek, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, ss. 5-11. [5 pkt] [obecnie 20 pkt]

Żychowski, J. (2016). Wycieczka II – 30 czerwca 2016 r.: atrakcje Ziemi Bocheńskiej. [W:] Szmańda, J., Żychowski, J. (red.), Tradycja i nowoczesność w geografii, LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków, 27-30 czerwca 2016 r., Przewodnik wycieczek, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, ss. 11-20. [5 pkt] [obecnie 20 pkt]

Szmańda, J., Żychowski, J. (redakcja) (2016).Tradycja i nowoczesność w geografii, LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków, 27-30 czerwca 2016 r. Przewodnik wycieczek, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 20 s. [5 pkt] [obecnie 20 pkt]