Przejdź do treści

Kukulak Józef (prof. dr hab.)

2022

Hrynowiecka, A., Żarski, M., Chmielowska, D., Pawłowska, K., Okupny, D., Michczyński, M., Kukulak, K. (2022). Reconstruction of 26 kyrs palaeoenvironmental history of the Czarny Dunajec Fan – A multiproxy study of the Długopole gravel pit deposits (Western Carpathians, S Poland). Catena, 211, 105940. [140 pkt]

 

2019-2021

Augustowski, K., Kukulak, J. (2021).The role of frost processes in the retreat of river banks. Water, 13(13), id. 1812 [100 pkt]

Haczewski, G., Kukulak, J. (2021). Possible role of stream piracy in evolution of drainage network in Pasmo Połonin: the Roztoki Stream valley (Bieszczady Wysokie, Polish Carpathians). Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 55, 89–97.

Tokarski, A.K., Świerczewska, A., Lasocki, S., Cuong, N.Q., Strzelecki, P.J., Olszak, J., Kukulak, J., Alexanderson, H., Zasadni, J., Krąpiec, M., Mikołajczak, M. (2020). Active faulting and seismic hazard in the Outer Western Carpathians (Polish Galicia): evidence from fractured Quaternary gravels. Journal of Structural Geology, id. 104210. [100 pkt]

Kukulak, J., Szubert, M., 2020. Substratum sedimentology and topography of two riparian peat bogs in the Bieszczady Mountains (Carpathians). Mires and Peat, 26, 12, 13 pp. [40 pkt]

Olszak, J., Kukulak, J., Alexanderson, H., 2019. Climate control on alluvial sediment storage in the northern foreland of the Tatra Mountains since the late Pleistocene. Quaternary Research, 91 (2), 520-532. [100 pkt]

Kukulak, J., Szelińska-Kukulak, J., 2019. Uwarunkowania rozwoju turystyki w Kazachstanie i ich znaczenie dla poznawania tego kraju przez turystów z Polski. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica, 13, 78-96. [20 pkt]

Kukulak, J., Augustowski, K., Chmielowska, D. (2019). Skalny zapis historii rejonu Jaślisk (Beskid Niski). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica, 13, 215-228 [20 pkt]

 

2017-2018

Haczewski, G., Bąk, K., Kukulak, J., Mastella, L., Rubinkiewicz, J. (2017). Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski 1:50,000; arkusz Ustrzyki Górne (1068). Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa. ISBN 978-83-7863-713-4. [80 pkt]

Haczewski, G., Bąk, K., Kukulak, J. (2017). Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski 1:50,000; arkusz Dźwiniacz Górny (1069). Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa. ISBN 978-83-7863-714-1. [80 pkt]

Augustowski, K., Kukulak, J. (2017). Rates of frost erosion in river banks with different particile (West Carpathians, Poland). Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria, 40: 5-17. [15 pkt] [obecnie 40 pkt]

Chmielowska, D., Kukulak, J., Żarski, M. (2018). Zapis końcowej sedymentacji osadów drobnoziarnistych w stożku glacifluwialnym Czarnego Dunajca w rejonie Długopole (Kotlina Orawska). [W:] Kostrzewski A. et al. (red.), Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych, UAM, Poznań, vol. 7, s. 31–35. [20 pkt]

Kukulak, J., Augustowski, K., Olszak, J. (2018). Erozja ilastych cokołów teras rzecznych na Podhalu. [W:] Kostrzewski A. et al. (red.), Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych, UAM, Poznań, vol. 7, s. 93–96. [20 pkt]

Augustowski, K., Kukulak, J. (2017). Udział procesów mrozowych w rozwoju brzegów rzecznych. Prace Geograficzne, 150, 7-27. [14 pkt] [obecnie 20 pkt]

Szelińska-Kukulak, M., Kukulak, J. (2017). Programy turystyczne realizowane podczas zorganizowanych form wymiany zagranicznej pracowników uczelni wyższych w ramach programu Erasmus/Erasmus+ (na wybranych przykładach). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica, 11, 181-196. [7 pkt] [obecnie 20 pkt]

Szelińska-Kukulak, M., Kukulak, J. (2017). Zabytki kolejnictwa Krakowa jako część potencjału turystycznego miasta. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica, 11, 166-180. [7 pkt] [obecnie 20 pkt]

 

2016

Tokarski, A.K., Márton, E., Świerczewska, A., Fheed, A., Zasadni, J., Kukulak, J. (2016). Neotectonic rotations in the Orava-Nowy Targ Intramontane Basin (Western Carpathians): an integrated palaeomagnetic and fractured clasts study. Tectonophysics, 685, 35-43. [30 pkt] [obecnie 140 pkt]

Haczewski, G., Bąk, K., Kukulak, J. (2016). Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski; arkusz Dźwiniacz Górny (1069) (z 1 fig., 4 tab. i 2 tabl.). Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, ss. 1-41. p-ISBN: 978-83-7863-628-1 [25 pkt] [obecnie 80 pkt]

Haczewski, G., Bąk, K., Kukulak, J., Mastella, L., Rubinkiewicz, J. (2016). Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski; arkusz Ustrzyki Górne (1068) (z 3 tabl.). Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, ss. 1-61. p-ISBN: 978-83-7863-619-9 [25 pkt] [obecnie 80 pkt]

Olszak, J., Kukulak, J., Alexanderson, H., 2016. Revision of river terrace geochronology in the Orawa-Nowy Targ Depression, south Poland: insights from OSL dating. Proceedings of the Geologists Association, 127 (5), 595-605. [30 pkt [obecnie 70 pkt]

Kukulak, J., Augustowski, K. (2016). Landslides on river banks in the western part of Podhale (Central Carpathians, Poland). Geological Quarterly, 60 (3), 561-571. [20 pkt] [obecnie 70 pkt]

Kukulak, J., Paulo, A., Kalicki, T. (2016). Lithology of lacustrine deposits in the Colca Valley. Journal of South American Earth Sciences, 69, 152-170. [25 pkt] [obecnie 70 pkt]

Haczewski, G., Kukulak, J. (2016). Budowa geologiczna i rzeźba terenu. [W:] J. Wolski (red.), Bojkowszczyzna Zachodnia – wczoraj, dziś i jutro. PAN. IGiPZ PAN, Poznań, ss. 175-196. [5 pkt] [obecnie 20 pkt]

Kukulak, J. (2016). Osady korytowe i pozakorytowe jako zapis historii gospodarczej regionu. [W:] J. Wolski (red.), Bojkowszczyzna Zachodnia – wczoraj, dziś i jutro. PAN. IGiPZ PAN, Poznań, ss. 207-224. [5 pkt] [obecnie 20 pkt]

Szelińska-Kukulak, M., Kukulak, J. (2016). Ochrona zabytków techniki transportowej w południowo-wschodniej Polsce. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica, 10, 223-243. [7 pkt] [obecnie 20 pkt]