Przejdź do treści

Fidelus-Orzechowska Joanna (dr)

2022

Piróg, D., Fidelus-Orzechowska, J., Wiejaczka, Ł. (2022-online). Local Authority vs Community Visions of Dam Project Land Development: a Text Mining Approach. Water Resources Management, 1-16. [100 pkt]

 

2019-2021

Fidelus-Orzechowska J., Gorczyca E., Bukowski M., Krzemień K., 2021, Degradation of a protected mountain area by tourist traffic: case study of the Tatra National Park, Poland. Journal of Mountain Science, 18 (10), 2503-2519. [70 pkt]

Fidelus-Orzechowska J., Strzyżowski D., Cebulski J., Wrońska-Wałach D. (2020). A quantitative analysis of surface changes on an abandoned forest road in the Lejowa Valley (Tatra Mountains, Poland). Remote Sensing, 12, 20, 3467. DOI.org/10.3390/rs12203467. [100 pkt]

Wiejaczka, Ł. Piróg, D., Fidelus-Orzechowska J. (2020). Cost-benefit analysis of dam projects: the perspectives of resettled and non-resettled communities. Water Resources Management, 34 (1), 343-357. [100 pkt]

Delekta, A., Fidelus-Orzechowska, J., Chrobak, A. (2020). Expert’s perceptions towards management of tourist traffic in protected areas based on the Tatra Mountains. Journal of Environmental Management and Tourism, 11 (spring), 2(42), 448-464. [70 pkt]

Piróg D., Fidelus-Orzechowska J., Wiejaczka Ł., Łajczak A. (2019). Hierarchy of factors effecting the social perception of dam reservoirs. Environmental Impact Assessment Review, 79, 106301. [140 pkt]

Wrońska-Wałach, D., Cebulski, J., Fidelus-Orzechowska, J., Żelazny, M., Piątek, D. (2019). Impact of ski run construction on atypical channel head development. Science of the Total Environment, 692, 791-805. [200 pkt]

 

2017-2018

Fidelus-Orzechowska, J., Wrońska-Wałach, D., Cebulski, J., Żelazny, M. (2018). Effect of the construction of ski runs on changes in relief in a mountain catchment (Inner Carpathians, Southern Poland). Science of the Total Environment, 630, 1298-1308. [40 pkt] [obecnie 200 pkt]

Strzyżowski, D., Fidelus-Orzechowska, J., Żelazny, M. (2018). Sediment transport by uprooting in the forested part of the Tatra Mountains, southern Poland. Catena. 160, 329-338. [35 pkt] [obecnie 140 pkt]

Fidelus-Orzechowska, J., Strzyżowski, D., Żelazny, M. (2018). The geomorphic activity of forest roads and its dependencies in the Tatra Mountains. Geografiska Annaler. Series A, Physical Geography, 100 (1), 59-74. [25 pkt] [obecnie 70 pkt]

Kroczak, R., Fidelus-Orzechowska, J., Bucała-Hrabia, A., Bryndal, T. (2018). Land use and land cover changes in small Carpathian catchments between the mid-19th and early 21st centuries and their record on the land surface. Journal of Mountain Science, 15 (12), 2561-2578. [20 pkt] [obecnie 70 pkt]

Fidelus-Orzechowska, J., Gorczyca, E., Krzemień, K. (2017). Geomorfologiczne skutki gospodarki turystycznej w Tatrach. Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, 239 s. [80 pkt]

Żelazny, M., Siwek, J.P., Fidelus, J., Stańczyk, T., Siwek, J., Rutkowska, A., Kruk, P., Wolanin, A., Jelonkiewicz, Ł. (2017). Wpływ wiatrołomu i degradacji drzewostanu na zróżnicowanie chemizmu wód w zlewni Potoku Kościeliskiego w obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego. Sylwan, 161 (1), 27-33. [15 pkt] [obecnie 40 pkt]

Fidelus-Orzechowska, J., Gorczyca, E., Krzemień, K. (2017). Zróżnicowanie natężenia ruchu turystycznego w Tatrzańskim Parku Narodowym w latach 2000-2016. [W:] Drewnik, M., Mika, M. (red.), Człowiek i jego działania – Spojrzenie geografa: prace dedykowane Profesorowi Włodzimierzowi Kurkowi, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, s. 107-117. [20 pkt]

 

2016

Strzyżowski, D., Fidelus, J., Żelazny, M. (2016). Geomorphological changes within a hillslope caused by a windthrow event in the Tatra Mountains, Southern Poland. Geografiska Annaler. Series A, Physical Geography, 98 (4), 347-360. [25 pkt] [obecnie 70 pkt]

Fidelus, J. (2016). Slope transformations within tourist footpaths in the northern and southern parts of the Western Tatra Mountains (Poland, Slovakia). Zeitschrift für Geomorphologie, 60 (3), s. 139-162. [15 pkt] [obecnie 40 pkt]

Kroczak, R., Bryndal, T., Bucała, A., Fidelus, J. (2016). The development, temporal evolution and environmental influence of an unpaved road network on mountain terrain: an example from the Carpathian Mts. (Poland). Environmental Earth Sciences, 75, 1-14. [25 pkt] [obecnie 70 pkt]

Michno, A., Wasak, K., Stolarczyk, M., Strzyżowski, D., Wrońska-Wałach, D., Fidelus, J., Sobucki, M., Żelazny, M. (2016). Wpływ wiatrowałów na zróżnicowanie cech osadów aluwialnych w dolinach tatrzańskich o różnym stopniu wylesienia, 31, 35-48. [8 pkt]