Przejdź do treści

Augustowski Karol (dr)

2019-2021

Augustowski, K., Kukulak, J. (2021). The role of frost processes in the retreat of river banks. Water, 13(13), id. 1812 [100 pkt]

Augustowski, K. (2021). Możliwości wykorzystania niskobudżetowych narzędzi badawczych w
badaniach procesów mrozowych, a jakość uzyskiwanych wyników. [W:] G. Formicki i J. Szmańda (red.), Znaczenie badań ścisłych i przyrodniczych prowadzonych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w rozwoju nauk, Prace Monograficzne No. 1048, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, s. 47-58. [20 pkt]

Augustowski, K. (2020). Wpływ podnoszenia mrozowego na infrastrukturę drogową na północ od Krakowa oraz możliwości przeciwdziałania. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica, 13, 215-222.

Kukulak, J., Augustowski, K., Chmielowska, D. (2019). Skalny zapis historii rejonu Jaślisk (Beskid Niski). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica, 13, 215-228. [20 pkt]

 

2017-2018

Kukulak, J., Augustowski, K., Olszak, J. (2018). Erozja ilastych cokołów teras rzecznych na Podhalu. [W:] Kostrzewski A. et al. (red.), Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych, UAM, Poznań, vol. 7, s. 93–96. [20 pkt]

Augustowski, K., Kukulak, J. (2017). Rates of frost erosion in river banks with different particile (West Carpathians, Poland). Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria, 40, 5-17. [15 pkt] [obecnie 40 pkt]

Augustowski, K., Kukulak, J. (2017). Udział procesów mrozowych w rozwoju brzegów rzecznych. Prace Geograficzne, 150, 7-27. [14 pkt] [obecnie 40 pkt]

 

2016

Kukulak, J., Augustowski, K. (2016). Landslides on river banks in the western part of Podhale (Central Carpathians, Poland). Geological Quarterly, 60 (3), 561-571. [20 pkt] [obecnie 100 pkt]