Przejdź do treści

Szmańda Jacek (dr hab.)

2019-2021

Kittel, P., Mazurkevich, A., Wieckowska-Lüth, M., Pawłowski, D., Dolbunova, E., Płóciennik, M., Gauthier, E., Krąpiec, M.,  Maigrot, Y., Danger, M., Mroczkowska, A., Okupny, D., Szmańda, J., Thiebaut, E., Słowiński, M. (2021). On the border between land and water: The environmental conditions of the Neolithic occupation from 4.3 until 1.6 ka BC at Serteya, Western Russia. Geoarcheology, vol. 36 (2), 173-202. [140 pkt]

Szmańda, J.B., Gierszewski, P.J., Habel, M., Luc, M., Witkowski, K., Bortnyk, S., Obodovskyi, O. (2021). Response of the Dnieper river fluvial system to the river erosion caused by the operation of the Kaniv hydro-electric power plant (Ukraine). Catena, 202, 105265. [140 pkt]

Szmańda, J., Witkowski, K. (2021). Morphometric parameters of Krumbein grain shape charts — a critical approach in light of the automatic grain shape image analysis. Minerals, 11, 9, 937. [100 pkt]

Gierszewski P., Szmańda J., Luc M., Habel M., Witkowski K., Bortnyk S., Obodovskyi O. (2021). Wpływ zapór wodnych na ewolucję systemów fluwialnych Wisły i Dniepru. [W:] Gorczyca E., Michno A., Święchowicz J. (red.), Rzeźba terenu w różnych strefach morfoklimatycznych, IG UJ, Kraków, s. 250-272. [20 pkt]

Szmańda J., Witkowski K., Gierszewski P., Luc M., Lehotský M., Novotný J. (2021). Sedymentacja mad w dolinach żwirodennych rzek anastomozujących przykład Dunaju (na Słowacji) i dolnej Skawy. [W:] Gorczyca E., Michno A., Święchowicz J. (red.), Rzeźba terenu w różnych strefach morfoklimatycznych, IG UJ, Kraków, s. 487-502. [20 pkt]

Kostrzewski, A., Zwoliński, Z., Andrzejewski, L. Florek, W., Mazurek, M.,  Niewiarowski, W., Podgórski, Z.,
Rachlewicz, G., Smolska, E., Stach, A., Szmańda, J., Szpikowski, J., Wysota, W. (2021). Współczesna ewolucja rzeźby młodoglacjalnej Niżu Polskiego. [W:] Kostrzewski A., Krzemień K., Migoń P., Winowski M., Zwoliński Z. (red.), Współczesne przemiany rzeźby Polski; Wydanie 2-gie, uzupełnione, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań, s. 483-572. [20 pkt]

Łajczak, A., Babiński, Z., Falkowski, T., Gierszewski, P., Habel, M., Plit, J., Soja, R., Szmańda, J. (2021). Współczesne przemiany rzeźby koryta i równiny zalewowej Wisły. [W:] Kostrzewski A., Krzemień K., Migoń P., Winowski M., Zwoliński Z. (red.), Współczesne przemiany rzeźby Polski; Wydanie 2-gie, uzupełnione, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań, s. 621-680. [20 pkt]

Dolbunova, E.V., Tsybryi, V.V., Mazurkevich, A.N., Tsybryi, A.V., Szmańda, J., Kittel, P., Zabilska-Kunek, Mirosł., Sablin, M.V., Gorodetskaya, S.P., Hamon, C., Meadows, J. (2020). Subsistence strategies and the origin of early Neolithic community in the lower Don River valley (Rakushechny Yar site, early/middle 6th millennium cal BC): First results. Quaternary International, 541, 115-129. [100 pkt]

Kittel, P., Mazurkevich, A., Alexandrovskiy, A., Dolbunova, E., Krupski, M., Szmańda, J., Stachowicz-Rybka, R., Cywa, K., Mroczkowska, A., Okupny, D. (2020). Lacustrine, fluvial and slope deposits in the wetland shore area in Serteya, Western Russia. Acta Geographica Lodziensia, 110, 103-124. [70 pkt]

Chrobak, A., Witkowski, K., Szmańda, J. (2020). Assessment of the educational values of geomorphosites based on the expert method, Case study: the Białka and Skawa rivers, the Polish Carpathians. Quaestiones Geographicae, 39, 1, 45–57. [100 pkt]

Antczak-Orlewska, O., Płóciennik, M., Okupny, D., Stachowicz-Rybka, R., Szmańda, J., Wacnik, A., Krąpiec, M., Kotrys, B., Luoto, T., Smith, D., Kittel, P. (2020). Subfossil Chironomidae and other palaeoecological proxies in the reconstruction of the Late Vistulian environmental history in central Poland: case study of oxbow fill in Lucia River valley. Limnology & Freshwater Biology, 4,  440-441. https://doi.org/10.31951/2658-3518-2020-A-4-440 [5 pkt]

Żarczyński, M., Szmańda, J., Tylmann, W. (2019). Grain-size distribution and structural characteristics of varved sediments from Lake Żabińskie (Northeastern Poland). Quaternary, 2, 8, 3–15. [20 pkt]

 

2017-2018

Szmańda, J.B. (2018). Main determinants of the grain size distribution of overbank deposits in Poland – an overview of literature on models of sedimentation. Geological Quarterly, 62, 873–880. [20 pkt]

Szmańda, J., Witkowski, K., Chmielowska, D., Smolska, E., Szwarczewski, P. (2018). Analiza graniformametryczna obtoczenia ziaren kwarcu w świetle parametrów uzyskiwanych aparatem Morphologi G3. [W:] Kostrzewski A. et al. (red.), Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych, UAM, Poznań, vol. 7, s. 191–195. [20 pkt]

Szmańda, J.B., Łokas, E., Wachniew, P., Michno, A., Kalicki, T., Szwarczewski, P., Przegiętka, K.R., Radwanek-Bąk ,B. (2018). Sedymentacja mad wiślanych w Tyńcu. Prace Geograficzne, 155, 157–172. [14 pkt]

Witkowski, K., Szmańda, J. (2018). Anastomozowanie dolnej Skawy w świetle badań sedymentologicznych i materiałów archiwalnych. [W:] Kostrzewski A. et al. (red.), Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych, UAM, Poznań, vol. 7, s. 213–216. [20 pkt]

 

2016

Luc, M., Tejwan-Bopp, M., Bopp, C., Szmańda, J. (2016). E-turystyka natywna szansą rozwoju przedsiębiorczości wśród społeczności lokalnych. Przedsiębiorczość – Edukacja, 12, 245-255. [8 pkt]

Szmańda, J., Żychowski, J. (2016). Wycieczka I – 29 czerwca 2016 r. : środowisko, obiekty turystyczne i antropogeniczne okolic Tyńca w południowej części Krakowa. [W:] Szmańda, J., Żychowski, J. (red.), Tradycja i nowoczesność w geografii, LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków, 27-30 czerwca 2016 r., Przewodnik wycieczek, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, s. 5-11. [5 pkt]

Szmańda, J., Żychowski, J. (redakcja) (2016).Tradycja i nowoczesność w geografii, LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków, 27-30 czerwca 2016 r. Przewodnik wycieczek, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 20 s. [5 pkt]

Luc, M., Tejwan-Bopp, M., Bopp, C., Szmańda, J. (2016). Applying native e-tourism to support the development of sustainable tourism. Journal of Tourism & Hospitality, 5 (5), 246-249. [5 pkt]