Przejdź do treści

Kroh Paweł (dr)

2019-2021

Maciuk, K., Apollo, M., Mostowska, J., Lepeška, T., Poklar, M., Noszczyk, T., Kroh, P., Krawczyk A., Borowski Ł. & Pavlovčič-Prešeren, P. (2021). Altitude on cartographic materials and its correction according to new measurement techniques. Remote Sensing, 13(3), 444. [100 pkt]

Kroh, P. & Pawlik, Ł. (2021). Recent advances on geomorphology of the Gorce Mountains, the Outer Western Carpathians-state-of-the-art and future perspectives. Geographia Polonica, 94(1), 47-67. [100 pkt]

Kroh, P., Dolnicki, P., & Łajczak, A. (2021). Subnival processes and subnival sedimentation mechanisms, the Pamir-Alay Mts., Tajikistan. Land, 10(2), 104. [70 pkt]

Kroh, P., Okupny, D., Bryndal, T., Kondracka, M., & Cybul, P. (2021). Holoceńskie fazy intensyfikacji procesów stokowych w Gorcach–porównanie najnowszych wyników badań osadów biogenicznych. Przegląd Geograficzny, 93 (1) [70 pkt]

Szubert, M., & Kroh, P. (2020). Poznanie i opis krajoznawczy małej ojczyzny… oraz wzbudzenie zainteresowania uczniów regionem jako inspiracja do nauki geografii. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, 14, 11-23. [20 pkt]

Kroh P. (2020). Identification of landing sites for rescue helicopters in mountains with use of Geographic Information Systems. Journal of Mountain Science, 17, 261–270. [70 pkt]

Pawlik, Ł., Šamonil, P., Malik, I., Kroh, P., Ślęzak, A., & Danĕk, P. (2019). Geomorphic edge effects in response to abiotic and anthropogenic disturbances in forest ecosystems of the Gorce Mountains, Western Carpathians. Catena, 177, 134-148. [140 pkt]

Kroh, P., Struś, P., Wrońska-Wałach, D., Gorczyca, E. (2019). Map of landslides on the commune scale based on spatial data from airborne laser scanning. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 14 (1), 155-164. [40 pkt]

 

2017-2018

Kroh, P. (2017). Analysis of land use in landslide affected areas along the Łososina Dolna Commune, the Outer Carpathians, Poland. Geomatics, Natural Hazards and Risk, 8 (2), 863-875. [25 pkt] [obecnie 70 pkt]

Kroh, P., Orkisz, A. (2018). Map of ambulance accessibility of mountainous areas with use of geographical information systems, Suski district. 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, SGEM2018, Conference Proceedings, June 30 – July 9, 2016, Albena, Vol. 18, Iss. 2.3, pp. 463-470. [15 pkt]

Kroh, P. (2018). Terrestrial laser scanning as a tool for planning cave rescue operations. Case study on Diabla Dziura in Bukowiec Cave, Poland. 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, SGEM2018 Conference Proceedings, June 30 – July 9, 2016, Albena, Vol. 18. Issue 2.2. 443-450. [15 pkt]

2016

Kroh, P. (2016). Is recovery predictable? Model of development of disturbed patches in mountain landscapes, the Tatra Mts. [In:] SGEM 2016, Conference Proceedings  of International Multidisciplinary Scientific Geoconference: ecology, economics, education and legislation, 30 June-6 July, 2016, Albena, Bulgaria, Vol. 2, Ecology and environmental protection. STEF92 Technology Ltd., Sofia, 509-520. [15 pkt]

Kroh, P., Struś, P., Gorczyca, E., Wrońska-Wałach, D., Długosz, M. (2016). Identyfikacja osuwisk w gminie Łososina Dolna na podstawie danych lotniczego skanowania laserowego. Problemy Ekologii Krajobrazu, 38, 61-75. [8 pkt]