Przejdź do treści

Krąż Paweł (dr)

2019-2021

Korzeniowska, J., Krąż P., Dolnicki, P. (2021). Heavy metal content in the plants (Pleurozium schreberi and Picea abies) of environmentally important protected areas of the Tatra National Park (the Central Western Carpathians, Poland). Minerals, 11 (11), id. 1231. [100 pkt]

Ziaja, W., Krąż, P. (2021). Płaskowyż Sańsko-Dniestrzański (521.1). [W:] Regionalna geografia fizyczna Polski, Richling, A. et al. (red.). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 529-532. [20 pkt]

Jodłowski, M., Balon, J., Krąż, P. (2021). Łańcuch Tatrzański (514.5). [W:] Regionalna geografia fizyczna Polski, Richling, A. et al. (red.). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 522-528. [20 pkt]

Krąż, P., Balon, J., Jodłowski, M. (2021). Obniżenie Orawsko-Podhalańskie (514.1). [W:] Regionalna geografia fizyczna Polski, Richling, A. et al. (red.). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 513-521. [20 pkt]

Ćwik, A., Szpara, K., Krąż, P., Łanczont, M., Ziaja, W., Chabudziński, Ł. (2021). Pogórze Środkowobeskidzkie (513.6). [W:] Regionalna geografia fizyczna Polski, Richling, A. et al. (red.). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 497-508. [20 pkt]

Balon, J., Jodłowski, M., Krąż, P. (2021). Beskidy Zachodnie (513.4-5). [W:] Regionalna geografia fizyczna Polski, Richling, A. et al. (red.). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 481-496. [20 pkt]

Balon, J., Jodłowski, M., Krąż, P. (2021). Pogórze Zachodniobeskidzkie (513.3). [W:] Regionalna geografia fizyczna Polski, Richling, A. et al. (red.). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 475-480. [20 pkt]

Łanczont, M., Balon, J., Bidłasik, M., Borzyszkowski, J., Chabudziński, Ł., Grzegorczyk, I., Krąż, P., Walczak M. (2021). Kotlina Sandomierska (512.4-5). [W:] Regionalna geografia fizyczna Polski, Richling, A. et al. (red.). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 458-474. [20 pkt]

Balon, J., Krąż, P. (2021). Brama Krakowska (512.3). [W:] Regionalna geografia fizyczna Polski, Richling, A. et al. (red.). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 453-457. [20 pkt]

Korzeniowska, J., Krąż P. (2020). Heavy metals content in the soils of the Tatra National Park near lake Morskie Oko and Kasprowy Wierch—A case study (Tatra Mts, Central Europe). Minerals (Special Issue Elemental concentration and pollution in soil, water, and sediment), 10 (12) id. 1120 [100 pkt]

Kłapyta, P., Dubis, L., Krzemień, K., Gorczyca, E., Krąż, P. (2020). Rzeźba i współczesne procesy morfogenetyczne wysokogórskiego masywu Świdowca (Karpaty Wschodnie, Ukraina). Roczniki Bieszczadzkie, 28, 159-188. [1 pkt]

Krąż, P. (2020). Turze Pole – regionalizacja fizycznogeograficzna. [W:] Fiedeń, Ł. (red.), Turze Pole: 600 lat działalności człowieka. Wyd. IGiGP UJ,  s. 23-30. [20 pkt]

Krąż, P. (2020). Typologia i waloryzacja Turzego Pola. [W:] Fiedeń, Ł. (red.), Turze Pole: 600 lat działalności człowieka. Wyd. IGiGP UJ,  s. 23-30. [20 pkt]

Kłapyta, P., Dubis, L., Krzemień, K., Gorczyca, E., Krąż, P. (2020). Rzeźba i współczesne procesy morfogenetyczne wysokogórskiego masywu Świdowca (Karpaty Wschodnie, Ukraina). Roczniki Bieszczadzkie, 28, 159-188. [5 pkt]

Kłapyta, P., Krzemień, K., Gorczyca, E., Krąż, P., Dubis, L. (2019/2020). Geomorphologic effects of human impact across the Svydovets Massif in the Eastern Carpathians in Ukraine. Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 53-54, 85-111. [5 pkt]

2017-2018

         –

2016