Przejdź do treści

Chmielowska Dorota (dr)

2022

Hrynowiecka, A., Żarski, M., Chmielowska, D., Pawłowska, K., Okupny, D., Michczyński, M., Kukulak, K. (2022). Reconstruction of 26 kyrs palaeoenvironmental history of the Czarny Dunajec Fan – A multiproxy study of the Długopole gravel pit deposits (Western Carpathians, S Poland). Catena, 211, 105940. [140 pkt]

 

2019-2021

Chmielowska, D., Woronko, B., Dorocki, S. (2021). Applicability of automatic image analysis in quartz-grain shape discrimination for sedimentary setting reconstruction. Catena, 207, 105602. [140 pkt]

Warcholik, W., Chmielowska, D. (2021). Tropienie użytkowe jako forma rekreacji ruchowej w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 35 (1), 123-136. [40 pkt]

Warcholik W., Chmielowska D., 2021, Profile of a participant in mantrailing in Poland. Sport i Turystyka. Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 4 (3), 143–154. [40 pkt]

Chmielowska, D., Salata, D. (2020). Heavy minerals as indicators of the source and stratigraphic position of the loess-like deposits in the Orava Basin (Polish Western Carpathians). Minerals, 10, 445; doi:10.3390/min10050445  [100 pkt]

Chmielowska, D., Woronko, B. (2019). A source of loess-like deposits and their attendant palaeoenvironment – Orava Basin, Western Carpathian Mountains, S Poland. Aeolian Research, 38, 60-76. [100 pkt]

Kukulak, J., Augustowski, K., Chmielowska, D. (2019). Skalny zapis historii rejonu Jaślisk (Beskid Niski). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica, 13, 215-228 [20 pkt]

 

2017-2018

Chmielowska, D., Kukulak, J., Żarski, M. (2018). Zapis końcowej sedymentacji osadów drobnoziarnistych w stożku glacifluwialnym Czarnego Dunajca w rejonie Długopole (Kotlina Orawska). [W:] Kostrzewski A. et al. (red.), Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych, UAM, Poznań, vol. 7, s. 31-35. [20 pkt]

Szmańda, J., Witkowski, K., Chmielowska, D., Smolska, E., Szwarczewski, P. (2018). Analiza graniformametryczna obtoczenia ziaren kwarcu w świetle parametrów uzyskiwanych aparatem Morphologi G3. [W:] Kostrzewski A. et al. (red.), Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych, UAM, Poznań, vol. 7, s. 191-195. [20 pkt]

 

2016